Hala produkcyjna o wymiarach 61x28 m. Wysokość średnia H=5,8 m.

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie wentylacji w strefie spawalniczej, 28x28 m.

Zanieczyszczenia które powstają przy procesie spawania wyciągane oraz odfiltrowane przez dwa urządzenia filtrowentylacyjne CleanAir 8000, które pracują na zasadzie recyrkulacji powietrza. System wentylacji wyposażony w 24 kanały odciągowe KWO-160 oraz w 8 nawiewników przemysłowych NP2-180. Transport powietrza odbywa się kanałami wentylacyjnymi typu Spiro.

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Benützung unserer Seite zu ermöglichen.
Genau. Schließen Sie diese Nachricht.