ZAPRASZAM DO SKORZYSTANIA
Z BADAŃ

Kup jedno z urządzeń CA 4000, 6000,8000, a za badania:

  • Frakcja wdychalna pyłu
  • Frakcja respirabilna pyłu
  • Hałas
  • Krzemionka
zapłać symboliczną ZŁOTÓWKĘ

 
SZKODLIWE DLA ZDROWIA CZYNNIKI CHEMICZNE I PYŁY

Co najmniej raz na 2 lata jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS
Co najmniej raz w roku jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS
Jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych lub pyłów, wykonanych w odstępie co najmniej dwóch lat nie przekroczyły 0,1 wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.

HAŁAS, HAŁAS ULTRADŹWIĘKOWY, DRGANIA MECHANICZNE, MIEJSCOWE I OGÓLNE

Co najmniej raz na 2 lata jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika szkodliwego powyżej 0,2 do 0,5 wartości NDN
Co najmniej raz w roku jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika szkodliwego powyżej0,5 wartości NDN
Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych, wykonywanych w odstępie dwóch lat, natężenie czynnika nie przekraczało 0,2 wartości NDN, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Benützung unserer Seite zu ermöglichen.
Genau. Schließen Sie diese Nachricht.